Vannak mindenfele boardok: /b/ /c/ /f/ /h/ /m/ /s/ /spi/ - /csocs/ - /cos/ /cog/
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage]

Leave these fields empty (spam trap):
Link
Subject
Comment
File [
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
Továbbá
  • Itt kibeszélésnek helye nincs. Az ilyen témákat töröljük.
  • Névtelenül szólunk hozzá vagy sehogy, nincs nevesítés és nem állíthatod, hogy valaki vagy, akkor sem, ha tényleg te vagy az.
  • Ha a turulchan.net-rõl érkeztél, posztolnod kell.

File: 1385487260558.jpg -(61971 B, 640x960) Thumbnail displayed, click image for full size.
61971 No.20   [Reply]

Idézzük meg/fel a nyár hangulatait

2 posts and 2 images omitted. Click Reply to view.
>> No.23  
File: 1386026226528.jpg -(94624 B, 667x1000) Thumbnail displayed, click image for full size.
94624


File: 1378547243756.jpg -(71504 B, 409x520) Thumbnail displayed, click image for full size.
71504 No.15   [Reply]

a téma adott

1 posts and 1 images omitted. Click Reply to view.
>> No.17  
File: 1382603916653.jpg -(41060 B, 356x512) Thumbnail displayed, click image for full size.
41060

Szerintetek csak kamu vagy tényleg lekapták anno Merkel asszonyt és "pont most" került elő? :D

Nem sértésből, de: Red! Valami tipp?

>> No.18  

>>17

Hiszed vagy sem Feri de olvastam a pletykáról. :D
A fotó eredeti, de szinte biztos, hogy nem Merkel van rajta.

  • A képet a 60-as évekre datálják.
  • Merkel 1954-ben született, mire 18-20 éves lett a hetvenes évek közepén jártunk, a 60-as évek nudista láza ekkorra már bőven lecsengőben volt.
  • A kép publikálója úgy emlékszik, hogy egy Svéd magazinban találta a képet (amit mellesleg nem lejárató jelleggel már 2009-ben posztolt a netre a nudiblogjába)
  • Az arc még csak-csak, de a testalkat nemigen hasonlít a kancellárasszony fiatalkori önmagához.
>> No.19  

>>17
>>18

UJRA CSODAS KONTENT EZEN AZ IMAZSBORDON!!!File: 1369584430877.jpg -(160304 B, 1024x739) Thumbnail displayed, click image for full size.
160304 No.12   [Reply]

Ha már van fekacsöcs fonalunk, akkor lobogtassuk már azokat a fehér csöcsöket is, de kurvasürgősen!!! :3

>> No.13  
File: 1374046120170.jpg -(32228 B, 407x455) Thumbnail displayed, click image for full size.
32228

Tessék!

>> No.14  

>>13

a bajuszka nélkül egész vállalható lenne.File: 1364415945060.png -(402920 B, 800x800) Thumbnail displayed, click image for full size.
402920 No.1   [Reply]

GÖMBÖLYÖDJÉK E KÉPTÁBLA RAJZOLT S EGAZI CSECSEKNEK!

>> No.2  

Höhö, a Microsoft Office-os Gemgéza új munkát kapott... x3

>> No.11  
File: 1368389498852.jpg -(213239 B, 977x1400) Thumbnail displayed, click image for full size.
213239

>>1
hentai! Hentai! HENTAI!!!File: 1364574157458.jpg -(24570 B, 300x391) Thumbnail displayed, click image for full size.
24570 No.3   [Reply]
1 posts and 1 images omitted. Click Reply to view.
>> No.5  
File: 1364775512885.jpg -(160163 B, 800x1200) Thumbnail displayed, click image for full size.
160163

>>3
Mostantól a hely fekacsöcs fonál.

>> No.10  

>>5

Ilyet hol lehet kapni? :D Kéne nekem egy pár... pár...File: 1364863141098.jpg -(555325 B, 1600x1600) Thumbnail displayed, click image for full size.
555325 No.6   [Reply]
2 posts and 2 images omitted. Click Reply to view.
>> No.9  
File: 1365100784407.jpg -(10662 B, 220x44) Thumbnail displayed, click image for full size.
10662

Cigánykodék az összkép kedvéért.Delete Post []
Password
Previous [0] Next