Vannak mindenfele boardok: /b/ /c/ /f/ /h/ /m/ /s/ /spi/ - /csocs/ - /cos/ /cog/
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage]

Leave these fields empty (spam trap):
Link
Subject
Comment
File [
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
Továbbá
  • Itt kibeszélésnek helye nincs. Az ilyen témákat töröljük.
  • Névtelenül szólunk hozzá vagy sehogy, nincs nevesítés és nem állíthatod, hogy valaki vagy, akkor sem, ha tényleg te vagy az.
  • Ha a turulchan.net-rõl érkeztél, posztolnod kell.

File: 1426868138119.jpg -(87127 B, 500x668) Thumbnail displayed, click image for full size.
87127 No.58   [Reply]

Tudna ebben valaki segíteni?

http://magyarchan.net/g/res/5391.html#5404File: 1391086509629.jpg -(92257 B, 768x1024) Thumbnail displayed, click image for full size.
92257 No.56   [Reply]
>> No.57  

yiffFile: 1363703171862.jpg -(137173 B, 800x617) Thumbnail displayed, click image for full size.
137173 No.32   [Reply]
1 posts and 1 images omitted. Click Reply to view.
>> No.55  
File: 1374931072102.jpg -(176070 B, 1280x1024) Thumbnail displayed, click image for full size.
176070


File: 1369774547471.png -(97173 B, 254x267) Thumbnail displayed, click image for full size.
97173 No.52   [Reply]

menjetek a faszba feri gecyk

>> No.53  

>>52
Kend mérges?

>> No.54  
File: 1372056777219.jpg -(25410 B, 350x449) Thumbnail displayed, click image for full size.
25410

>>52 ön hazudik, kedves uramFile: 1365691594373.jpg -(94511 B, 640x409) Thumbnail displayed, click image for full size.
94511 No.45   [Reply]

vat heppind tu rulcsán?

1 posts omitted. Click Reply to view.
>> No.48  

turul iz dáun ögéjn ;_;

>> No.49  

gg

>> No.50  

evvan

>> No.51  

end ügénFile: 1363634506808.png -(83334 B, 320x320) Thumbnail displayed, click image for full size.
83334 No.28   [Reply]

lesz egy újabb refugge boardunk, ha öcsiék ledoszoznak

>> No.29  

már van boardunk póniherén és ferihun is

de kérdem én merre van turulon a póni és feriboard?!

>> No.30  

>>29 lehet hogy csak rekvesztálni kéne

>> No.44  

;_;File: 1364863734741.jpg -(8258 B, 220x44) Thumbnail displayed, click image for full size.
8258 No.40   [Reply]

Képzeljük el mi lenne, ha Magdianyusnak lenne kukettája is az otthonka alatt pont jépégé.

>> No.43  
File: 1365187646665.jpg -(7535 B, 220x44) Thumbnail displayed, click image for full size.
7535

>>40File: 1364753856031.jpg -(790812 B, 1200x1170) Thumbnail displayed, click image for full size.
790812 No.39   [Reply]

Mert ki ne szeresse őket, és megérdemelnek egy tredet itten.

>> No.42  

Masszírozom ki azt a cukor farkukat ^^File: 1363570053596.jpg -(60500 B, 1152x864) Thumbnail displayed, click image for full size.
60500 No.4   [Reply]

tényleg van /h/
én...én szeretlek titeket ;_;

11 posts and 11 images omitted. Click Reply to view.
>> No.19  
File: 1363576928363.jpg -(76341 B, 500x402) Thumbnail displayed, click image for full size.
76341

meghermafordítanám ama twister kereket

>> No.41  

nem látok elég szört ebben a cérnábanNo.1   [Reply]

SZIASZTOK LOHERE, MOSTMAR VAN HERM BOARDUNK IS! \o/
KOSZONJUK AZ AKTIVITAST, SZAMITOTTUNK RA!

>> No.38  

szép volt amíg tartottDelete Post []
Password
Previous [0] [1]