ez itt a panaszfal
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage]

Leave these fields empty (spam trap):
Link
Subject
Comment
File [
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.

File: 1347402466668.jpg -(33152 B, 500x677) Thumbnail displayed, click image for full size.
33152 No.700   [Reply]

Nincs jogom kitiltáshoz moderátorként ezért megkérdezem:
Amikor valakiről egyértelműen megbizonyosodik, hogy troll (mellékelt esetben saját maga vallja be) akkor a visszatérése örömére miért nem fogadjuk egy ordenáré nagy banhammerrel?

Főként miután elereszt pár flame-et? Főként amikor elindít egy beszélgetést ami úgyis csak abban fog végződni, hogy semmi érdemleges nem kerül leírásra hanem csak puffognak a kommentek napokig, és megtöltünk kettőtől-tízig terjedő mennyiségű fórumoldalt amit utána (miután meguntuk és végre kibasztuk) fel kell takarítani?

Megírtam Neo-nak PM-ben, az hogy a jóhiszeműségre épül a rendszer azért még nem kell a minden jöttment Lófaszjóskának egy esélyt adni. Akiről konkrétan bizonyítható, hogy troll akkor ott nem lehet mire jóhiszeműnek lenni.
Mint a büntetőjogban: egészen addig ártatlanként kell tekinteni valakire amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Ha kész tény, hogy szennyes a keze akkor miért adnánk neki egy "Get out of jail free card"-ot?

>> No.701  

dun hate bro

>> No.702  

>>700

Továbbá indítványoznám a nik0n, Drake és stb néven indítani a topikot.

>> No.703  

Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de nagyon elszaporodtak a fake troll regisztrálások.

>> No.704  
File: 1347560383079.jpg -(0 B, 400x509) Thumbnail displayed, click image for full size.

>>703 Tényleg úgy gondolod?

>> No.705  
File: 1347560589852.jpg -(31024 B, 310x415) Thumbnail displayed, click image for full size.
31024

>>704

Imposztor!File: 1346717583333.jpg -(93197 B, 324x322) Thumbnail displayed, click image for full size.
93197 No.660   [Reply]

Publikáltam a az új fórumszabályzat betáját tokkal vonóval FHU-n tessék megnézni.

<- Továbbá alkottam egy ilyet Neo "(lásd még: Pápaválasztás)" hasonlatán felbuzdulva.

2 posts omitted. Click Reply to view.
>> No.672  
File: 1346785099524.jpg -(142844 B, 768x815) Thumbnail displayed, click image for full size.
142844

Szeretném különösen itt - a panaszokat még felmerülésük előtt elfojtandó - megjegyezni, hogy a hozzászólásaim jóindulatú alapon nyugszanak.

A teljes szabályzati javaslatot végigolvastam, és ha bele tudtam volna kötni valamibe, megtettem volna. Minőségi kifogásom ezen a ponton nincs.

A formai kifogásaimat azért emeltem, mert ha már egyszer lesz új szabályzat, akkor nézzen is ki valahogy. Úgy gondolom, hogy eközben senki fejét nem haraptam le, így indokolatlannak tartom a rá irányuló sértődést.

>> No.673  
File: 1346795579305.jpg -(46716 B, 468x277) Thumbnail displayed, click image for full size.
46716

>>672

Még mindig "civilben" válaszolnék:

Sértődni nem sértődtem meg csak azt már kimondhatatlan mértékben unom, hogy az ilyen olyan posztjaimat rendre vagy félremagyarázod, vagy figyelmen kívül hagyod a releváns részeket, kapásból átmész defenzívbe ("ha már ez is gond akkor bocsánatot kérek"), vagy az átlagosnál is nyersebb vagy stb. stb. és minden egyes esetben amikor erre magyarázatot kérek egy "Őőőő... pedig engem a jóindulat vezérelt./Rosszul értetted./Rosszul kommunkáltam." a válasz.

És még annak ellenére is, hogy igyekszem ezekre nem mint direkt magatartásra tekinteni (azután, hogy páran igencsak paranoiásnak tekintenek) de lassan már nem tudok másra következtetni.
Azt látom, hogy lájtosan vagy kevésbé lájtosan az üzeneteid stílusával megpróbálod kiprovokálni belőlem a ghecyt, az érdemi tartalom gyakran teljesen elsikkad amellett, hogy engem egy hisztis/inkompetens tajparasztként prezentálj/belőlem a hisztis/inkompetens tajparasztot provokáld ki.

Amúgy a legmagasabbról tojnék erre, csak ezt a színházat hagynánk már, hogy "így-úgy értettél félre", és mondanád ki, hogy "Red, antipatikus vagy a számomra." még indokot se várok.

Comment too long. Click here to view the full text.
>> No.674  

>>673
Nem szoktam "ööö"-zni, és nem mondtam sem azt, hogy rosszul értetted, sem azt, hogy rosszul kommunikáltam. Bízom mind az értelmedben, mind a kommunikációs képességeimben.

Természetesen antipatikus vagy, de ennek továbbra sincs a világon semmi köze ahhoz, hogy formai kifogásaim voltak. Ezeket megemlítettem volna akkor is, ha bárki más rakta volna össze a szóbanforgó javaslatot.

>> No.675  

>>674
Fiacskám, nincs bajom veled, de szúrják a szememet az idegen szavak. Antipatikus helyett használd inkább az ellenszenves szót.

>> No.676  
File: 1346947045553.png -(16576 B, 233x233) Thumbnail displayed, click image for full size.
16576

>>674

>Antipatikus

Nem vagy egyedül!
Én is ellenzem a gyógyszereken élést.

>> No.677  

>>675 Aranyos hogy csak akkor jöttek eme csodás megjegyzések/poénok amikor Delphin használta a szót, amit igazából Red mondott először.

>> No.678  
File: 1346954233305.jpg -(205609 B, 473x500) Thumbnail displayed, click image for full size.
205609

>>677
Mert Delphin volt az, aki megszólta Redet az idegen szavak használata miatt.

>> No.679  
File: 1346954765070.jpg -(170010 B, 460x345) Thumbnail displayed, click image for full size.
170010

>>678 Dááá jó, mintha az oviban lennék baszki.

>> No.680  
File: 1346961123043.jpg -(320036 B, 640x640) Thumbnail displayed, click image for full size.
320036

>>678
Az másodszorra sem tűnt fel ezek szerint, hogy ő használta a szót, én csak a közvetlen válasz kedvéért azonosultam a fogalmazással.

Tekintettel arra, hogy a felfogásod is nehézkes - legyél bárki, felvállalom ezt a véleményem - ezért megismétlem, az egyértelműség kedvéért, hogy nem Red angol szóhasználatát szóltam meg, hanem a szabályzat idegen szavakra való támaszkodását. Red felhasználói minőségében felőlem annyi angol szót használhat, amennyit nem szégyell.

>> No.681  
File: 1346977263852.jpg -(40297 B, 576x446) Thumbnail displayed, click image for full size.
40297

>>675
>>676
>>678

Azt szeretném leszögezni, hogy - annak ellenére, hogy volt egy kissé komolyabb összeszólalkozásom Delphinnel - az "abszolúte semmi közöm a dologhoz, de azért beszállok geczyzni" attitűdtől továbbra is feláll a hátamon a szőrFile: 1345725783777.jpg -(82800 B, 613x524) Thumbnail displayed, click image for full size.
82800 No.625   [Reply]

Még egy kis gondolat ami nem annyira a témába vágó és lehet, hogy már a "ló túloldala":

Mit szólnátok ahhoz, ha kicsit szisztematikusabbá/specifikusabbá tennénk a fórumszabályzatot és amolyan "Furry.hu Alkotmány és BTK" jellegűvé tennénk, ahol tisztán le van írva a legtöbb "jogeset" -> eljárás menete -> lehetséges szankciók stb.

Egyfajta keret lenne, ami elősegítené a biztosan szabályos (nem köthetnek bele a white knight-ok, mert a tisztázott szabályoknak megfelelően mozognak az adminok) és könnyű (nem kell az adminoknaktanakodni minden egyes esetben, hogy mit és hogyan csináljanak) munkát az admingárdának.

Időszakonként esetjogi jelleggel bővíthető lenne ha valamire nincs precedens, úgy mint az angol jog.

31 posts and 9 images omitted. Click Reply to view.
>> No.659  

>>650
A "magunk" alatt inkább értettem a divatosan klikknek nevezett jelenségeket, a "fórum" alatt pedig mindazt ami jelenleg most a furry[dot]hu.

>> No.662  

Tanuljátok már meg ELolvasni (többször is ha másképp nem megy, lol) és értelmezni a hozzászólásokat, könyörgöm, és csak utána reagáljatok bármit is. Akinek inge persze. Egyedül Neo vette a fáradtságot, hogy leírja bánatát, de ő is kurvára félreértette amit írtam. Ez egy panasz a fórum ide vonatkozó topikja nyomán.

>> No.663  

>>662 Noha az valóban igaz, hogy a hozzászólása nem csak nekem szólt, de nekem is, ezért éreztem úgy hogy válaszolnom kell, főként, hogy mások minden bizonnyal ugyan úgy félreértik a helyzetet.

>> No.665  

>>662
Ha te vagy az általános pszichológus, akkor üzenném, hogy amikor egy fórumon lagymatag dolgok vannak, akkor teljesen mindegy, hogy milyen indokból kifolyólag van várakozási idő. Amíg ez nem pénzért megy, addig senkinek egy szava se lehet. Ezt vagy megtanulja az állat fija vagy állandóan "csak megjegyezheti, mint apró észrevétel". Nőjetek fel. Ha Red nem fogalmazza meg ezt az egészet, senki nem lett volna képes egy ennyire átfogó és nagyságrendileg mindent lefedő rendszert összeállítani.Lehet hápogni és lehet pampogni, de amíg nem vagytok annyira termékenyek az adott témában, úgy vegyetek vissza a bölcs nagyarcoskodásból, mert gecire nem áll jól. És ilyenekből már van az oldalon 1-2. Tudjátok, hogy ők a legnagyobb drámahuszárok, ne akarjatok olyanok lenni.

>> No.666  

>>665
Továbbra sem Red munkáját kritizáltam, sem sürgettem, nem pampogtam azon, hogy miért nincs ez, meg az, vagy így meg úgy. Red láthatóan elég komolyan veszi ezt a dolgot, tanulta is, gondolom meg akarja őrizni ezt a komolyságot (ahogy erre Delphin is felhívta a figyelmét 1-2 pontban). Nem szoktam állandóan megjegyzést tenni, most az egyszer említettem meg ezt az apró formai dolgot, (ha bölcselkedőnek tűnt akkor elnézést), de ti is túl komolyan vettétek.

>> No.667  
File: 1346758206067.gif -(425297 B, 393x373) Thumbnail displayed, click image for full size.
425297

>>666
"Nem szoktam állandóan megjegyzést tenni, most az egyszer említettem meg ezt az apró formai dolgot[...]"
Akkor vedd úgy, hogy ez is csak egy megemlítése azon apró formai dolognak, hogy amikor megemlítesz valamit, rossz időben rossz helyen rosszat mondtál. Csernus Imre, YOU FAIL.

>> No.668  

>>657 Ezúton is tájékoztatom a nagyérdeműt, hogy Mid linkelt posztban történt jelentkezését a moderátori posztra az admingárda elutasította, az alábbi indoklással:

Mid korábbi admingárdás aktivitása nyomán született döntést, mely értelmében annak soraiból eltávolíttatik, ill. a jelenlegi stáb vele a jövőben közös munkát folytatni nem szándékozik a felmerült kommunikációs nehézségek és az ebből fakadó fölösleges feszültségek okán, a moderációs staffba való felvétele felemás módon tenné semmissé.

Ezen felül Mid fórumos aktivitása során jellemzően nem a konstruktív együttműködésre, hanem a hiányosságokra történő provokatív rávilágításra törekedett, melyet szintén nem tartunk követendő példának.

Ennek megfelelően a közösség irányába tett félreérthető gesztus lenne Mid ilyentén feladatokba "újrabevonása", így az admingárda a jelentkezést elutasította.

>> No.669  

>>665 Tudtommal pont te vagy az akinek ha olyanja van a legtriviálisabb hülyeségbe is beletud kötni és leszólni az egészet hogy hol szar. Szóval nem értem miért akadsz ki azon ha ezt most valaki más csinálja helyetted.

>> No.670  

>>668
Először is szeretném megköszönni a belém fektetett bizalmat (a szemé.... MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? .... Okay...

>> No.671  
File: 1346778137762.png -(392612 B, 680x875) Thumbnail displayed, click image for full size.
392612

>>668No.621   [Reply]

Kedves Mindenki,

ezúton szeretném ötletként felvetni, hogy a fórumon tiltsuk a zoknibábok bejelentetlen aktivitását. Tehát, ha valakinek van jól megfogható, értelmes indoka, amiért szeretne alternatív felhasználót, az jelzés után használhassa azt szabadon, de a többi felhasználó egyértelmű megtévesztésére vonatkozó próbálkozásokat egyértelmű formában tiltsuk.

Vélemények.

>> No.622  
File: 1345720373132.png -(196313 B, 478x447) Thumbnail displayed, click image for full size.
196313

Retard-proof általános szabályozást javasolnék belefoglalni a fórumszabályzatba.
Nagy vonalakban:
Zoknibáb regeknél - a jóhiszeműség elvével összhangban - küldünk egy előre megszerkesztett figyelmeztető PM-et az illetőnek á'la Ágoston amiben részletezzük, hogy a visszaélések és megtévesztések elkerülése érdekében töröljük a zoknibáb felhasználókat (tudomisén az üzenet elküldésétől számított 48 órán belül), továbbá, hogy forduljon azonnal az adminokhoz ha van valami normális indoka a felhasználó fenntartására.

Ezt a procedúrát még a nagyon nyilvánvaló zoknibáboknál is végigjárnánk amíg nem okoz komoly civil disturbance-t, csak hogy a fórum "anti-totalitariánus" tagjait megnyugtizzuk. :3

Prof. Dr. Rubinus Panthera
Jogi tanácsadás és rektális motiváció

>> No.623  

>>622
"Ezt a procedúrát még a nagyon nyilvánvaló zoknibáboknál is végigjárnánk amíg nem okoz komoly civil disturbance-t,"

Mármint, hogy az illető viselkedése nem okoz drámár, vagy ilyesféle komolyabb problémát, akkor zéró tolerancia.

>> No.624  

>>623

Bakker, ma nem tudok írni így értettem:
Mármint, amíg az illető viselkedése nem okoz drámát, vagy ilyesféle komolyabb problémát addig megy a szabályos procedúra. Ha mégis akkor zéró tolerancia.

>> No.629  

>>622

Támogatom, elegem van már a sok rejtélyes újonc felhasználóból, akikről később kiderül hogy inkognitóban működő megmondóember.
Ez az eljárás lehetőséget adna arra is, hogy a felhasználó bizonyíthassa ha esetleg ugyanazon ipről működik, de valójában másik személy. (családtag, stb.)File: 1344803127104.jpg -(44956 B, 454x432) Thumbnail displayed, click image for full size.
44956 No.585   [Reply]

Mintha mostanában mindenkit kóstolgatna. Kicsit irritáló. Nem lehetne standby módba tenni? Vagy elzavarni egy időre, hogy lenyugodjon.

26 posts and 8 images omitted. Click Reply to view.
>> No.612  

>>611 Miert, te ezt minek nevezed? Elmondtad, hogy az egyik nem erdekel, masikra nem vagy invitalva, a te programod meg senkit nem erdekel. Ezzel nem lehet mit tenni. Ez az egyeni seggfajasod, nem globalis. Ha 10bol 9 tud mit csinalni, csak azaz egy szerencsetlenkedik, azzal mit kene tenni?

Ha meg azt mondod, hogy nem csak 1 ilyen feri van, akkor miert nem szervezel veluk programokat? Vagy oket meg te nem birod es vice versa? Szerinted mi a megoldas?

>> No.613  

A seggfájás és a véleménynyilvánítás/megjegyzés között szerintem geci nagy különbség van. A szemedre lett hányva hogy nem csinálsz semmit és most látványosan kaparsz hogy bebizonyítsd az ellenkezőjét.

És a maradék 5-tel akik ott maradtak azokkal szerveztünk is programot. A megoldás az körülbelül annyi lenne hogy ha valaki feldob valamit arra kap egy "igen, menjünk" vagy egy "nem, nincs kedvem" választ és ennyi.

(Ezt nem a fórumos programötletekre értem hanem arra amikor élőben kérdezek meg valakit, a fórumon egyszerűbb nem hozzászólni ha nem érdekel)

>> No.614  

>>613 parasztfalon eddig is aktivkodtam ;)

>> No.615  
>> Egyetlen negatívum talán az, hogy a fórum logikailag nincs igazán különválasztva a Neo Des Mid Ambrose, Inu stb. féle klikktől.
>> Ezt úgy értem, hogy nem mérjük ugyanolyan mércével a fórum újonc vagy keménymagon kívüli tagjait, mint a klikken belülieket.
>> Pl. Duke anno azért lett kitiltva, mert építő hozzászólásokat mellőzve trollkodott a fórumon. Hogy Ambrose fél éve ezt csinálja, senkit nem zavar. Ez azért nem jó, mert attól hogy pl. valaki nem bírja Neot vagy minket, még járhatna a fórumra, hiszen mások is vannak itt. De mivel a fórum "Neo klikkje" játszóterének van elkönyvelve, sokan ezért maradnak távol.

>>605 Kedves 605,

ezúton szeretném megjegyezni, hogy a fórum nincs különválasztva a "szerepjátékosok vagyunk", "humorfórumozók vagyunk" és egyéb más klikkektől sem, legfeljebb annyi különbség van, hogy azok a klikkek egyéb csatornákon (pl. TeamSpeak) nagyságrendekkel aktívabbak, mint a fórumon.

Duke kitiltásának a története egészen más, és alapvetően akkori énje a kuki nuni fing ikszdé poénokon túl nem igazán tudott semmi mást felmutatni, azon túl, hogy könyörgött Midnek privátban, hogy ugyan, tiltsuk már ki végre.

Comment too long. Click here to view the full text.
>> No.616  

>>609 Kedves Caleb,

ezúton jelzem, hogy szombaton este nem emlékszem mi a fasz volt, vasárnap este túra után még kimentünk aktívan az újpesti vasúti összekötő hídra és ott ment az abajkodás, hétfőn este pedig szintén volt egyéb társasági program. Az, hogy Des nálam aludt, szerintem nem a társaság elrablása, az, hogy mások Ralesknél voltak, szintén nem.

>> No.617  
File: 1345615988314.jpg -(57198 B, 400x289) Thumbnail displayed, click image for full size.
57198

>>605
A részemről egy dolog biztos.
Kezd elegem lenni abból, hogy rendszeresen rám van ragasztva a "Neo klikk tag" és a "Neo játszópajtás" titulusok.

Ezt a mostani talival kapcsolatban különösen övön alulinak élem meg, mert gyakorlatilag semmiben sem igazítottam a programomat az ún. "Neo klikkhez", sőt!

1.) A reggeli ébredésben lévő csapatot hangos köszönéssel hagytam szombat reggel visszanyerni az eszméletét és indultam, hogy találkozzak Bone-al, mert indultunk az expo-ra, ahol a fent nevezett "Neo klikk" egyetlen tagja sem volt jelen pusztán azért mert nem érdekelte őket az esemény.

2.) Mindentől függetlenül már szombat este bejelentettem, hogy vasárnap részt veszek a túrán, holott FOGALMAM SEM VOLT arról, hogy a "Neo kilkk" néven ismert fekália hekkercsoport be fog egy csatlakozni és ha igen akkor hány fővel.

3.) Hétfőn az említett eltűnés abból állt, hogy a villamosról leszállva átsétáltam az út másik oldalára, ahol már Inuék vártak a kocsinál, nem gondoltam ezzel én nagy ívben le fogok bárkit is szarni, sőt finoman jelzem, hogy azt követően, hogy Mid befutott elindultunk a Népligetbe, ami eseményről Neo menet közben levált, ERGO NEM VOLT jelen ettől függetlenül az élet nem állt meg, sörözgettünk, dumáltunk ott.

Comment too long. Click here to view the full text.
>> No.618  

>>617

A Városligeti(nem népliget) sörözésről le is lépett Neo, szóval... a dolog eleve tárgytalan

>>615
Kedves Neo,

A probléma abban áll, hogy

  1. a fóumszabályzat hiányos, és teljességgel alkalmatlan arra, hogy a legtöbb szituációra kiterjedve egyértelmű útmutatást vagy etalont adjon, mikor ki mit tehet meg.
  2. A fórum tagjai nincsenek egyenlő mércével mérve, vannak akik többet engedhetnek meg maguknak mint mások, pusztán azért mert valakik bírják őket. Ez még ha nem is gátolja, de korlátozza a közösség növekedését.
  3. Ha valakit kitiltasz x pacsi begyűjtése után, anélkül hogy Ágoston nyitna egy témát a kitiltottak listájába hogy miért lett kizárva, miközben más tagok esetében meg így történt, az megint csak a fórum megítélését rontja. (akkor is ha mindenki tudja, hogy Rowdy alkalmatlan volt arra hogy bármilyen közösség tagja legyen.)
Comment too long. Click here to view the full text.
>> No.619  
> a fóumszabályzat hiányos, és teljességgel alkalmatlan arra, hogy a legtöbb szituációra kiterjedve egyértelmű útmutatást vagy etalont adjon, mikor ki mit tehet meg.

Amennyiben neki is állunk egy nagyon precíz fórumszabályzatot definiálni, az maximum arra lenne jó, hogy egy szuperpolkorrekt fórumot varázsoljunk vele, minden más (poénkodás, oltás, stb.) nehezen szorítható szabályok közé, hiszen sokban múlik azon, hogy két kommunikáló fél egymástól függetlenül vagy egymással szemben milyen hangnemet enged meg, ill. tart megfelelőnek.

> A fórum tagjai nincsenek egyenlő mércével mérve, vannak akik többet engedhetnek meg maguknak mint mások, pusztán azért mert valakik bírják őket.

Nem gondolom, hogy ez így lenne. Ilyen tekintetben bármelyik minimálisan intelligens tag rendelkezik a szólás teljes szabadságával. Ha van is megkülönböztetés, az az, hogy kit mikor hurrog le a népharag, ellenben ezt nem igazán gondolom szabályozható témának. Persze nyitott vagyok bármilyen gondolatra a témában.

> Ha valakit kitiltasz x pacsi begyűjtése után, anélkül hogy Ágoston nyitna egy témát a kitiltottak listájába hogy miért lett kizárva, miközben más tagok esetében meg így történt, az megint csak a fórum megítélését rontja.
Comment too long. Click here to view the full text.
>> No.620  

>>618 Szeretném jelezni, hogy a fentiek nem arról szólnak, hogy a felvetésed miért nem oké, ill. miért hagyjuk a picsába, csupán elmondtam a véleményemet és nyitott vagyok a további eszmecserére, ill. megvalósítás felé is jó lenne haladni.

>> No.628  

>>619

Szerintem a légkört meg lehetne őrizni egy körültekintőbb szabályzattal is. A poénkodást nem kell tiltsa semmi, ahogy egy licit is licit akkor is, ha egy poén képet rakunk mellé.
Amúgy a precedens alapú fórumszabályzat egy használható ötletnek tűnik, és akkor nektek adminoknak sem kell hónapokig agyalnotok minden lehetséges szituáción hogy mikor mi legyen az előírás. Viszont elég lesz minden szitut egyszer megvitatni, utána megy a rutin.File: 1343823135155.jpg -(266374 B, 1442x293) Thumbnail displayed, click image for full size.
266374 No.565   [Reply]

Sziasztok!

Ismét van egy önjelölt megmondóemberünk.
Mindenki sejti, sejtheti remélem, hogy egy régebbi tagunk jöhetett vissza osztani az okosságát. Biztos hatalmas sérelmek érték, újra. Az is lehet, hogy csak egy díjas idióta, de ez igencsak kétségbe vonható ha engem kérdeztek.

Továbbá: Igen, az adminok tényleg nézik a "privát" üzeneteket, de ez nem csak ezen a fórumon van így, úgyhogy nem kell meglepődni sem megsértődni ezen. Ha ez új információ volt valakinek akkor üdv.
Amúgy ez a tény engem is kicsit elijeszt, amikor valakinek írni akarnék valamit, avagy én kapok egy üzenetet de ez már máshová tartozik.

És a végére egy afféle kérdés, kérés, megjegyzés. Nem kérek rá sértődést.
Taka, attól mert Neo elvonult neked nem kell. Nem hiszem el, hogy amit itt megjegyeztek rád olyan módon hatott sértetten, hogy ne jelezz senkinek semmit.
Továbbá, mostantól te is mod/admin lettél? Legalábbis ez a komment, hiába egy arrogáns, idegesítő emberről van szó, azt a következtetést engedi levonni magából, hogy Te admini minőségben próbáltál ehhez az emberhez szólani. Ha nem így lenne és nem is így volt elnézést kérek, de inkább rákérdezek itt, a panaszfalon ahol nincs sértődés és hiszti csak megbeszélés.

Comment too long. Click here to view the full text.
5 posts and 1 images omitted. Click Reply to view.
>> No.575  
File: 1343932281248.png -(343607 B, 800x723) Thumbnail displayed, click image for full size.
343607

>>565
"Mindenki sejti, sejtheti remélem, hogy egy régebbi tagunk jöhetett vissza osztani az okosságát."

Terminátor profilkép? Erősen kilóg a lóláb.

>> No.576  

Félszemű terminátor profilkép: Szemtelen Jumurdzsák?

>> No.577  

Na, csok ide is: ReihnOtter az uj megmondoemberunk.

>> No.578  

>>577 Facebook, avagy más néven John Nathan Smith

még a facebook kiátkozott furryk csoportjából is úgy néz ki kitették...csoda?

>> No.579  
File: 1344113172555.jpg -(164633 B, 471x471) Thumbnail displayed, click image for full size.
164633

>>578

Létezik bukott angyal furry csoport a Facebook-on?
Ez túl röhejes ahhoz, hogy igaz legyen. :D

>> No.580  

>>579 nem feltétlen bukott
csak minden egyes létező tizenkétéves kislány és kisfiu egyben létezik ott és nagoyn örülnek egmyásnak

>> No.581  
File: 1344166534663.jpg -(319351 B, 546x546) Thumbnail displayed, click image for full size.
319351

>>580

Jah a Hunpaws csoda? Pedig már reménykedtem, hogy van valami retards exclusive csoport. :P

>> No.582  

>>581 lehet van
de én ott nem vagyok

én szomor

>> No.583  

>>581 neked a hunpaws nem retards exclusive? Hűvös történet pajtásom. Nekem már akkor túlzás lett az egész, amikor csoportadminságon verte egymás faszát MW meg Feena Valorani vagy ki a habcsók, mert az a legfontosabb, hogy ki kinek a feriszonáját másolta.

>> No.584  

>>583
Feenat SL-ről még láttam, 12 éves(mid ez a reklám neked szólt), de már tudja hogy kell szidni amit a reklám beállít szarnak. Ugye milyen egyedi gondolkodású?File: 1343842172970.gif -(2095225 B, 420x329) Thumbnail displayed, click image for full size.
2095225 No.570   [Reply]

"Kelpi örül, hogy végre valaki megmondja a frankót mindenkinek"

Nagyon ez!
Én nem tudtam fejben összeszedni, hogy mi a furcsa ebben a helyzetben. Köszönöm!

>> No.571  

>>570

Ezt megint benéztem...
Valaki törölje pls.

>> No.573  

>>571 Sok volt az a Borsodi, amit Kelpi hozott ki mi? :D

>> No.574  

>>573 olyan szexi heteraú latex cuccbanFile: 1342821522628.jpg -(45403 B, 700x700) Thumbnail displayed, click image for full size.
45403 No.542   [Reply]

Sziasztok!

Van egy komoly de hülye ötletem egyben. Vegyétek komolyan és ne legyen széttrollkodva egyből, kérlek titeket.

Lényeg, hogy lehetne csinálni egy olyat, mint egy lista.
De ez a lista az igazságot mondja el a kitiltott tagokról, illetve azok "történelmét" a fórumon töltött idejük alatt. Illetve nem csak a bannolt tagok vennének ezen részt, hanem a drámahuszáraink is.
Úgy mint mondjuk egy ED, csak az adminok által megirva, akár screenshottal is igazolva azt.

Miért? Mert így talán megoldható az, hogy mindenki, aki a fórumra regisztrált heringfasz legyen az idegenek szemében. Persze, igaz, miért törődünk másokkal, igazat adok ebben is.
Viszont tényleg talán megelőzhetnénk egy problémát is ezzel, s talán az itt maradó életképes tagok is képet kapnának egy fel-felbukkanó Vérpistikéről.

12 posts and 1 images omitted. Click Reply to view.
>> No.555  

>>554 MÁR az vagyok

>> No.556  

>>550
Grion vagy... én felismerem az írásodat anya... :}

>> No.557  

>>556 és a kép véletlenül sem tette egyértelművé, hogy kiről van szó. :3

>> No.558  

>>557
nem, én ehhez buta vagyok...

>> No.559  

>>556 adjak még képet?

>> No.560  

>>559
Ha lehet, ezúttal pornográfabbat és miközben már javában megy a vallatás!

>> No.561  

>>560 Nana, te már nem Mid vagy.

>> No.562  
File: 1343179005332.jpg -(43211 B, 628x757) Thumbnail displayed, click image for full size.
43211

>>560 Ez előjátéknak jó?
Körberöhöglek hasmutogatva.

>> No.563  

>>562
Megbuktál! Nem volt rajtad az ügyészi köntösöd! Kapod az UV csekket!

>> No.564  

>>563 Civilben már nem szükséges, hogy rajtam legyen.
Lásd: ez itt már rég off,tehát nem is kell rajtam legyen.

bukó.File: 1341362361025.jpg -(99918 B, 1024x667) Thumbnail displayed, click image for full size.
99918 No.499   [Reply]

Meddig kell várni, hogy neo megszólalhasson? lehetne valami határidőt szabni? mert ez így lófasz...

Valamit segített DHD desktopján, de fasz vagyok és nem látom a különbséget... talán élesebb és a felbontása nagyobb vagy a fasz tudja, nem számít, a lényeg, hogy nem ír semmit, és megveszek, hogy nincs magyarázat...
Bazd szájba a cölibátusodat neo és lófasz a seggedbe... mid voltam

18 posts and 3 images omitted. Click Reply to view.
>> No.518  
File: 1341528949915.jpg -(62994 B, 576x432) Thumbnail displayed, click image for full size.
62994

Ennyi hajcihőt egy DHD körül...

>> No.520  
File: 1341557249305.jpg -(323435 B, 791x1042) Thumbnail displayed, click image for full size.
323435

>>518>>518
Nem hajcihő, csak nézeteltérés. :D
Semmi probléma nincs már.Megkaptam pofonjaimat becsületesen.
Mert megérdemlem!^^
Elnézést a fasz viselkedésért.

>> No.521  

>>517
2/a) és ezért van gechysok pofony is, lássuk be

5/a) vagy valójában csak túl messzire mész a jóízlés határain (túl is).
b) vagy valójában csak neked vicces az amit alkalom adtán produkálsz és seggfájóknak mutatod be azt aki ezzel nem képes azonosulni.
c) akit pedig seggfájónak mutatsz be még egy lapáttal rá is akaszt(tat)od a Darth Drámahuszár titulust mindezt "érzelmi alapokon ítélkezésre" apellálva. -Így könnyű.

5/c: Neked is volt már nem egy "seggfájásod", letagadtad több ember tényállása előtt is amikor szembesítésre került a sor.
Naiv vagyok és most azt mondom Merem remélni, hogy az imént megosztott gondolat jótékony hatással is képes szolgálni számodra hogy ezen javíthass.

>> No.522  

>>521 mondj kérlek példát 5c-re.

>> No.523  
File: 1341949273537.jpg -(19791 B, 426x378) Thumbnail displayed, click image for full size.
19791

>>522
Azt hiszem rá tudsz jönni magadtól is.

>> No.524  

>>523
Ez egy kibaszottul használhatatlan hozzászólás volt, köszönjük.

>> No.525  

>>523

Ez a rá tudsz jönni/úgyis érted amire gondolok/nem mondom el mégegyszer/úgyis mindenki tudja típusú kibekkelés erősen a lejárt lemez kategória az óta a tag óta kit nem nevezünk nevén. :)

>> No.526  
File: 1341969916294.png -(53722 B, 563x358) Thumbnail displayed, click image for full size.
53722

>>523 továbbá, ha már nem sikerült példát mondani, ellenben az összes ismert fórumbalfasz kedvenc ütőkártyájával jössz, újra csak azt tudom mondani, hogy: 5b: biztos analfabéta volt mindenki, aki a pacsi gombot verte :'(

>> No.527  
File: 1341970004879.png -(53669 B, 566x359) Thumbnail displayed, click image for full size.
53669

>>523 Szóval légyszíves menj a fórumra és drámázz valami nagyon fontos dolgon. Javaslom az "engem senki sem ért meg itt, de nem mondom el miért" c. kitűnő drámaalapanyagot.

>> No.541  

>>521 még mindig nem mondtál példát 5c-re...No.428   [Reply]

Üdv!

Ez a téma elsősorban nem panasz, de itt névtelenül bárki elmondhatja, hogy ki az a személy, akit nem szívesen lát a fórumon/találkozókon.

Fontos lenne, hogy egy átgondolt indokkal legyen alátámasztva, mert az segítene esetlegesen javítani azt a bizonyos problémás viselkedést.

Kérek mindenkit, hogy mellőzzük a felesleges hozzászólásokat, kitéréseket, magyarázkodásokat (hogy ez azénemjó mert blablablablabla meg a kurva anyámat) és csak az írjon ide, aki valóban leír egy nevet, és egy indokot!

Kíváncsi vagyok arra, hogy vajon veletek lehet-e ilyent "játszani", vagy ezt is szét trollkodjátok :D

Hajrá!

41 posts and 11 images omitted. Click Reply to view.
>> No.471  

Ne haragudjatok de igazából mi a fasz közünk van ahhoz hogy Neo-Taka-Saga mit csinál? Rendezzék el ők egymás között.

Ez már megint arra megy ki hogy "Húúú valami szaftos dolog történik juttassuk el ezt dráma szintre."

>> No.478  
File: 1340942274065.gif -(110446 B, 400x298) Thumbnail displayed, click image for full size.
110446

This thread

>> No.479  

>>466 Inu, egy "képzeld magad a helyükbe" szituációt próbáltam neked felvázolni, csak a konkrétumok miatt félreérthetőre sikeredett :(

>> No.494  

>>479

Ja, oké.

>>469

Nem értettem Páfri mire akar kilyukadni, ennyi.
>>466 2.: Persze hogy zavar ha ellentétek vannak két fur között akiket bírok. De ez a magánügyetek, tényleg.

>>471

Taka feltett egy kérdést, én válaszoltam. Nem akarok csámcsogni semmin, és neki se volt kötelező kitennie a fórumra ezt a témát. Részemről lezártam a dolgot.

>> No.495  
File: 1340973825176.jpg -(101354 B, 800x284) Thumbnail displayed, click image for full size.
101354

>>494

>> No.496  

>>462
Mibe, hogy páfri itt >>461-et akart egyébként írni, csak félrement? o_O Mert Inu felé valóban nincs értelme a mondatnak úgy egyáltalában...

>> No.497  

>>496
Ja, never mind. Kicsit elvesztettem a fonalat itt a sok terelés közben.

Megyek is GPS-t szerelni...

>> No.498  

>>496

A félreértések elkerülése érdekében kiegészítem pár szóval az eredeti hozzászólásomat, remélem így már annak olvasható, aminek szántam:

"Inu képzeld el, hogy van egy új párod, akivel - ha jól vettem ki neoék esetét,- egyelőre csak hétvégén vagy együtt - érthető, ha ez eleinte a baráti társasággal töltött idő rovására megy, ami szintén hétvégére esik."

Bocsánat mindenkitől, éltes koromra való tekintettel :)

>> No.539  

omg wtf what
hát erre kell visszajönnöm? lol .d na öntögetek tiszta vizeket.
Igen nyitott kapcsolat volt, csupán picinyke ggyomrom nem békélt meg a dologgal. túl töményen jött neki a taka neo kör. ennyi.
elköltöztem, bodottá,megnyugodás van. ők turbékolhatnak, én meg felélegzek.

Mellesleg a nyitott kapcsoaltnak is vannak fokozatai és van ,amit már én sem viselek el. ez az volt.

>> No.540  

>>539 én ezt köszönöm.Delete Post []
Password
[0] [1] [2] [3]