ez itt a panaszfal
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage]

[Return]
Posting mode: Reply
Leave these fields empty (spam trap):
Link
Subject
Comment
File
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.

File: 1352410426648.jpg -(101416 B, 600x845) Thumbnail displayed, click image for full size.
101416 No.718  

No akkor itt lehet hánykolódni annak, aki akar a többiek meg leugorhatnak nekem sörért.

Csókol Apátok!

>> No.719  

Szerintem nincs min hánykolódni, sört meg nem kapsz.

>> No.720  

>>718
Ellenben a kép az bejövős. Prütykölünk?

>> No.721  

Egy gondolat erejéig én hánykolódnék...
Valószínűleg nem merült fel bennetek a gondolat, de mi lenne, ha a szavazó topicokat csak reg onlyk láthatnák, mert bármilyen jött-ment vendég olvassa a kiszavazós topicokat. Engem kimondottam zavar.

>> No.722  

>>721

+1 igaza van

>> No.723  

>>721

Támogatom.
Nem ártana újrabesorolni a témák egy részét.
Azt se tartom jónak hogy a panaszfal is boldog-boldogtalannak elérhető/olvasható, ha nem tévedek.

>> No.724  

>>723 Javaslatokat várok. A boldog-boldogtalan részt azért támogatom, mert alapvetően névtelen terep: mondja meg bárki a frankót és névvel, vállaltan reagálunk rá.

>> No.725  

>>723 Témák újrabesorolása: javaslatokat szívesen látunk.

>>721>>722>>723 noted.

>> No.726  

>>724
>>725

Oldallal kapcsolatos témák -> reg-only

Adminblog -> reg-only

Spirituális témák -> publik

Továbbra is fenntartom, hogy mivel a panaszfalon a közösség számára igencsak kényes témák merülnek fel, így azt csak a regisztráltak lássák

>> No.727  

>>726

/|\
|
|
Amit ő mond.

Azaz a "regonly" helyett én nagyrészt legalább bemutatkozott tagnak engedném ezeket. Meg lehet hagyni egy csatornát esetlegesen a regonlysoknak is, de regisztrálni akármilyen fals adatokkal akárki akárhányszor tud (Viva la TOR and all the proxy servers around the world), és nem hinném, hogy bemutatkozó nélküli, friss vagy zoknibáb tagoknak beleszólásuk vagy belelátásuk kéne legyen a közösséget érintő szavazásokba vagy vitákba.

Ha meg esetleg egy ilyen taggal kapcsolatban indulna egy vita/szavazás (azaz célszerű módon ő is láthatná a témát), az indulhatna a regonlysra hagyott fórumrészben. - Más kérdés, hogy egyáltalán van-e értelme, tehát előfordulhat-e olyan helyzet, hogy egy ilyen taggal kapcsolatban vita/szavazás nyílik.Delete Post []
Password