ez itt a panaszfal
[Burichan] [Futaba] [Gurochan] [Photon] - [Home] [Manage]

[Return]
Posting mode: Reply
Leave these fields empty (spam trap):
Link
Subject
Comment
File
Password (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 10000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.

No.797  

Helo...öm. Igazából ez nem igazán egy komoly panasz, csak ezt tekintettem a leg kézenfekvőbbnek, mert végülis nagyon nem értek valamit, amire szeretnék választ kapni. Amennyiben én mulasztottam el valamit, azt is szeretném természetesen megtudni.
Szóval megírtam a bemutatkozásomat és senkinek semmi problémája, sem kivetnivalója nem volt vele. Ennek ellenére vagyis nem tudom mi okból nincsen jogosultságom privát üzenetek írására pedig szükségem lenne rá megbízások ügyében. Szeretném megtudni, mit tegyek, hogy ez lehetséges legyen vagy esetleg rosszul csináltam e valamit vagy rosszul értelmeztem. A választ előre is köszönöm.

>> No.798  

Ha zummeng vagy, ugy intezkedtem.Delete Post []
Password